Hem començat el desenvolupament de la versió 5, en què farem una reestructuració profunda del model de l'aplicació.

Després de molts anys ampliant i millorant laplicació, toca parar i repensar. Demokratian va sorgir fa molts anys com una petita aplicació de votacions. Per les presses a desenvolupar-la en el seu moment inicial, useu com a base una petita aplicació que tenia i que estava desenvolupada seguint una estructura de programació per procediments i amb un model molt poc estructurat de dades. L'aplicació ha anat creixent i ha arribat el moment de fer una volta i transformar-la usant paradigmes més moderns usant MVC i POO. A més, abandonem el suport per a les versions de php més antigues i ens centrarem en la versió 8 i superiors.

La versió 5 inicial, possiblement no tingui l'opció de múltiples circumscripcions, ja que és una part a la qual vull dedicar un canvi complet per permetre el major nombre de models possible, i encara cal pensar força.

La nova aplicació permetrà lús de diferents idiomes, un petit bloc i un sistema de pàgines externes que permeti una part pública amb més informació.

Si t'animes a participar en el projecte d'aquesta versió 5, ara que està a les fases inicials, posa't en contacte, la teva participació és molt benvinguda i sobretot, molt necessària.